Xuất bản thông tin

null “Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân”

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

“Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân”

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh điều này trong bức thư gửi nhân dân tỉnh nhà, đồng thời kêu gọi bà con cảm thông, chia sẻ và tiếp tục ủng hộ chủ trương của tỉnh, chấp nhận khó khăn thêm một khoảng thời gian nữa để chúng ta sớm trở lại cuộc sống bình thường mới.

https://dongthap.gov.vn/documents/34223/0/thu-hoan-chinh.jpg/2224a6c6-a90a-e5e3-5a4c-120a1e793b59?t=1629886104970

BBT(Nguồn: dongthap.gov.vn)