Xuất bản thông tin

null Kết thúc – Thiết lập cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 ngày 26/8/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kết thúc – Thiết lập cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 ngày 26/8/2021

Ngày 26/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định Kết thúc, thiết lập thời gian cách ly y tế để phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện như sau:

1.Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 từ tổ 01 đến tổ 07 (thuộc khu vực cầu Cái Tôm Ngang đến cầu Cái Tôm Xuôi), ấp An Thạnh, xã An Hiệp

Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

-  Phạm vi: từ tổ 01 đến tổ 07 (thuộc khu vực cầu Cái Tôm Ngang đến cầu Cái Tôm Xuôi), ấp An Thạnh, xã An Hiệp, có 350 hộ, với 1.377 nhân khẩu.

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 26/8/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hp phải chuyn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Xem Quyết định!

2. Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 02 và một phần tổ 03, ấp An Hòa Nhì, xã Tân Bình

Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 02 và một phần tổ 03, ấp An Hòa Nhì, xã Tân Bình (tại Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 27/8/2021.

Xem Quyết định!

3. Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ chợ ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung

Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ chợ ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung (tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 27/8/2021.

Xem Quyết định!

4. Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 03, ấp Tân Lợi và một phần tổ 01, ấp Tân Lập, xã Tân Phú Trung

Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 03, ấp Tân Lợi và một phần tổ 01, ấp Tân Lập, xã Tân Phú Trung (tại Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 27/8/2021.

Xem Quyết định!

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BBT