Xuất bản thông tin

null Công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, góp ý, kiến nghị, phản ánh của người dân và tổ chức trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành - Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, góp ý, kiến nghị, phản ánh của người dân và tổ chức trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành - Đồng Tháp

 

 

Thanh An (nguồn 122/TB-UBND)