Xuất bản thông tin

null Thiết lập – Gia hạn cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid -19 ngày 29/8/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thiết lập – Gia hạn cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid -19 ngày 29/8/2021

Ngày 29/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định Thiết lập, Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

1.Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 02 và một phần tổ 03, ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Tân

Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

-  Phạm vi: một phần tổ 02 và một phần tổ 03, ấp Hòa Hiệp, xã Hòa Tân, có 44 hộ, với 177 nhân khẩu (từ hộ ông Lê Hoàng Tạo đến hộ ông Nguyễn Tấn Phú).

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 29/8/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hp phải chuyn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Xem Quyết định!

2. Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ tổ 02C, ấp An Hòa, xã An Hiệp

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ tổ 02C, ấp An Hòa, xã An Hiệp đến hết ngày 05 tháng 9 năm 2021.

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

3.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 04 thuộc ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 04 thuộc ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình đến hết ngày 05 tháng 9 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

BBT