Xuất bản thông tin

null Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 ngày 30/8/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 ngày 30/8/2021

Ngày 30/8/2021, UBND huyện ban hành Quyết định Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện như sau:

1.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 Công ty TNHH Cỏ May và các hộ dân liền kề thuộc một phần tổ 11, một phần tổ 12, ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 Công ty TNHH Cỏ May và các hộ dân liền kề thuộc một phần tổ 11, một phần tổ 12, ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình đến hết ngày 06 tháng 9 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

2.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 05 và một phần tổ 06, ấp Tây, xã Tân Bình

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 05 và một phần tổ 06, ấp Tây, xã Tân Bình đến hết ngày 06 tháng 9 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BBT