Xuất bản thông tin

null Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022

Ngày 30/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tựu trường năm học mới vào ngày 15/9. Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tổ chức khai giảng năm học lúc 07 giờ 30 phút, ngày thứ Hai, 20/9.

Học kỳ I bắt đầu từ ngày 15/9/2021, kết thúc chậm nhất ngày 23/01/2022; học kỳ II bắt đầu từ sau khi kết thúc học kỳ I, kết thúc chậm nhất ngày 29/5/2022 (gồm thời gian thực học, kiểm tra định kỳ cuối năm học và tổ chức các hoạt động giáo dục khác).

Theo kế hoạch, thời gian kết thúc năm học trước ngày 15/6/2022.

Nguồn: 1278/QĐ-UBND-HC

BBT(Nguồn: dongthap.gov.vn)