Xuất bản thông tin

null Phòng Tư pháp huyện Châu Thành triển khai thực hiện toàn diện công tác Cải cách hành chính

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Phòng Tư pháp huyện Châu Thành triển khai thực hiện toàn diện công tác Cải cách hành chính

Thời gian qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Châu Thành, Phòng Tư pháp huyện đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, để tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân nhiều thủ tục liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng đã được được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội. Từ những kết quả đáng khích lệ đó năm 2020 Phòng tư pháp huyện được UBND huyện khen thưởng chuyên đề về Cải cách hành chính

Ảnh Phòng Tư pháp nhận khen thưởng cải cách hành chính năm 2020

Tiếp tiếp tục duy trì và phát huy vai trò cải cách hành chính, ngay từ đầu năm 2021, Phòng Tư pháp tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch các quy định. Từ đó, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ cải cách hành chính tại chỉ số kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật, góp phần vào việc hoàn thành tốt chỉ số CCHC của Huyện; hoàn thành đúng hạn 100% các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện giao trên phần mềm giao việc; đội ngũ công chức Phòng được đào tạo, bồi dưỡng đạt yêu cầu về trình độ chuyên môn, lãnh đạo Phòng phân công nhiệm vụ phù hợp chức danh công chức theo Đề án vị trí việc làm, phát huy được hiệu quả.

Ảnh họp cơ quan phân công công chức làm việc trong thời gian giãn cách

Nổi bậc trong công tác cải cách hành chính của Phòng tư pháp huyện là rút ngắn gần ½ thời gian giải quyết của 09/31 thủ tục hành chính chiếm tỉ lệ 29%, với tổng chi phí dự kiến sau đơn giản hóa là: 2.773.000 đồng, chẳng hạn như: đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thời gian theo quy định 15 ngày, tuy nhiên qua nhiều năm Phòng đã thực hiện tốt giảm thời gian đối với thủ tục này là 8 ngày, nhưng hiện tại những tháng đầu năm Phòng rút ngắn chỉ giải quyết trong thời hạn 5 ngày,… thực hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tránh phiền hà cho công dân, đảm bảo giải quyết hồ sơ sớm, đúng hẹn và đúng quy định của pháp luật đối với hoạt động chứng thực, hộ tịch với 868 hồ sơ.

Trong những tháng đầu năm 2021, nhất là hai tháng gần đây, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp,  Huyện Châu Thành phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, thì việc tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, được công chức Phòng ứng dụng tốt các phần mềm ứng dụng, gồm: phần mềm một cửa và phần mềm quản lý hộ tịch dùng chung, phần mềm quản lý công việc; phần mềm quản lý văn bản iDesk,… và đạt được các kết quả như: thực hiện quy trình ban hành văn bản đi đúng theo quy định, đã phát hành văn bản đi 439 văn bản điện tử; tiếp nhận và xử lý 2.787 văn bản đến; đặc biệt Phòng đã tăng cường tuyên truyền các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và số điện thoại hỗ trợ đến các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn huyện biết khi có yêu cầu, theo đó đã tiếp nhận và giải quyết 771/771 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 (đạt tỷ lệ 100%);…

Ảnh minh họa lợi ích khi tổ chức, cá nhân sử dụng

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính tại Phòng vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: cần nghiên cứu đề ra sáng kiến hay, giải pháp mới trong cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng; đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch còn biến đổi về số lượng chưa đảm bảo, có 05/12 UBND xã, thị trấn chỉ có 01 công chức Tư pháp – Hộ tịch Phòng Tư pháp tiếp tục phối hợp với Phòng Nội vụ và UBND các xã, thị trấn sắp xếp ổn định đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch nhằm đảm bảo hoạt động.

Nhìn chung nhờ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc nên hiệu quả công việc mang lại  rất cao, đã đáp ứng tốt nhu cầu của công dân và doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển chung của huyện Châu Thành…

Cẩm Thúy