Xuất bản thông tin

null Quy định xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Quy định xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ

Quy định xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ

Ngày 31/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Mời xem chi tiết Phụ lục.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải phổ biến, hướng dẫn thực hiện Quyết định này; tổng hợp các vướng mắc phát sinh và tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh xếp loại đường bộ kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố định kỳ hàng năm rà soát, cập nhật tình trạng các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố kết quả cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Công bố xếp loại đường bộ các tuyến đường tỉnh (ĐT) để xác định cước vận tải đường bộ.

Nguồn: 1285/QĐ-UBND-HC

BBT(Nguồn: dongthap.gov.vn)