Xuất bản thông tin

null Kết thúc – Gia hạn cách ly y tế phòng, chống Covid-19 ngày 01/9/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kết thúc – Gia hạn cách ly y tế phòng, chống Covid-19 ngày 01/9/2021

Ngày 01/9/2021, UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định Kết thúc, Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

1.Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 05, ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung

Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 05, ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung (tại Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 02/9/2021.

Xem Quyết định!

2.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ khu vực chợ Trung tâm và Cụm dân cư trung tâm xã thuộc ấp Hòa Bình, xã Hòa Tân

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ khu vực chợ Trung tâm và Cụm dân cư trung tâm xã thuộc ấp Hòa Bình, xã Hòa Tân đến hết ngày 08 tháng 9 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

3. Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 06 và một phần tổ 07, ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung

Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 06 và một phần tổ 07, ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung (tại Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 02/9/2021.

Xem Quyết định!

4. hiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 11, ấp Phú An, xã Tân Bình

Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

-  Phạm vi: một phần tổ 11, ấp Phú An, xã Tân Bình, có 12 hộ, với 41 nhân khẩu (từ hộ ông Nguyễn Văn Dũng đến hộ bà Trần Thị Bảy).

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 01/9/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hp phải chuyn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Xem Quyết định!

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BBT