Xuất bản thông tin

null Giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Ngày 02/9, Uỷ ban nhân dân tỉnh có công văn thống nhất chủ trương, đồng ý cho Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) thực hiện việc giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo (phải có sổ hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định) được giảm 50% tổng số tiền nước sạch sinh hoạt trước thuế và phí bảo vệ môi trường.

Đối với các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 được giảm 20% tổng số tiền sử dụng nước sinh hoạt trước thuế và phí bảo vệ môi trường.

Đối với các cơ sở sử dụng để làm khu cách ly tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 được miễn thu tiền sử dụng nước sạch.

Đối với tất cả khách hàng sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt (trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo và đơn vị lực lượng vũ trang, công an, bệnh viện, trường học; cơ quan, đoàn thể, cơ sở tôn giáo, đơn vị sự nghiệp) được giảm 5% tổng số tiền nước trước thuế và phí bảo vệ môi trường.

Thời gian giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt là trong 03 kỳ hoá đơn tháng 09, 10 và 11 năm 2021.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn tổ chức thực hiện việc giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt theo đúng quy định.

Nguồn: 758/UBND-KT

BBT(Nguồn: dongthap.gov.vn)