Xuất bản thông tin

null Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 ngày 02/9/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 ngày 02/9/2021

Ngày 02/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 toàn bộ Khu dân cư Xẻo Vạc và một phần tổ 06, ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình như sau:

-  Phạm vi: toàn bộ Khu dân cư Xẻo Vạc và một phần tổ 06, ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình, có 203 hộ, với 744 nhân khẩu.

- Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 02/9/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hp phải chuyn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Xem Quyết định!

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BBT