Xuất bản thông tin

null Công nhận xã đạt tiêu chí xã “vùng xanh”

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Công nhận xã đạt tiêu chí xã “vùng xanh”

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành Quyết định công nhận xã Tân Phú, An Phú Thuận, An Khánh, An Nhơn, Phú Hựu đạt tiêu chí xã “vùng xanh”.

Ảnh Bảo vệ vùng xanh (Nguồn: https://tuyengiao.vn/)

Theo Quyết định, Ủy ban nhân dân huyện Quyết định công nhận xã Tân Phú, An Phú Thuận, An Khánh, An Nhơn, Phú Hựu đạt tiêu chí xã “vùng xanh”. Tất cả người dân trong “vùng xanh”: tuyệt đối không được ra ngoài nếu không thuộc trường hợp cần thiết theo quy định; có trách nhiệm cùng nhau cảnh giác, giám sát, phát hiện, quản lý, hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời các trường hợp xâm nhập “vùng xanh” trái quy định; phải tuyệt đối tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”; chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường mới.

Ủy ban nhân dân xã Tân Phú, An Phú Thuận, An Khánh, An Nhơn, Phú Hựu chỉ đạo thành lập các Tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng bảo vệ “vùng xanh” theo địa bàn quản lý, ban hành Quy chế hoạt động, nội quy “vùng xanh” và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân nắm, thực hiện đảm bảo hiệu quả./.

BBT