Xuất bản thông tin

null Kết thúc cách ly y tế đối với toàn bộ tổ 10 và một phần tổ 09, ấp Phú Bình, xã Phú Long

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kết thúc cách ly y tế đối với toàn bộ tổ 10 và một phần tổ 09, ấp Phú Bình, xã Phú Long

Ngày 04/9/2021, UBND huyện Châu Thành ban hành Quyết định kết thúc cách ly y tế đối với toàn bộ tổ 10 và một phần tổ 09, ấp Phú Bình, xã Phú Long.

Kết thúc cách ly y tế đối với toàn bộ tổ 10 và một phần tổ 09, ấp Phú Bình, xã Phú Long (tại Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 05/9/2021.

Xem Quyết định!

Ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế tại trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BBT