Xuất bản thông tin

null Chấn chỉnh, củng cố hoạt động các đường dây nóng

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Chấn chỉnh, củng cố hoạt động các đường dây nóng

Ngày 05/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn chấn chỉnh, củng cố hoạt động các đường dây nóng, theo Công văn Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Huyện bố trí nhân sự trực đường dây nóng 24/24 giờ, xử lý kịp thời các phản ánh của người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh của người dân phải được ghi chép rõ ràng vào sổ theo dõi để quản lý thông tin tiếp nhận.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phân công người trực đường dây nóng 24/24 giờ, xử lý kịp thời các phản ánh của người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý; chỉ đạo lập sổ theo dõi quản lý thông tin tiếp nhận và giải quyết phản ánh của người dân.

Các cơ quan, địa phương tuyên truyên số điện thoại đường dây nóng đến nguời dân bằng các hình thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp (có danh sách số điện thoại đường dây nóng kèm theo).

- Chủ động phối hợp giải quyết hiệu quả, kịp thời các phản ánh của người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện nếu để xảy ra việc người dân phản ánh không có người tiếp nhận thông tin; không xử lý kịp thời các vấn đề phản ánh.

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH

STT

Tên cơ quan

Số điện thoại

A

Cấp huyện

Trung tâm chỉ huy Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện

02773.606.108

B

Cấp xã

1

UBND thị trấn Cái Tàu Hạ

0907.911.633

2

UBND xã An Hiệp

02773.606.609

3

UBND xã An Khánh

0919.859.814

4

UBND xã An Nhơn

0918.662.100

5

UBND xã An Phú Thuận

0903.087.289

6

UBND xã Hòa Tân

0976.144.498

7

UBND xã Phú Hựu

0907.297.666

8

UBND xã Phú Long

0912.405.878

9

UBND xã Tân Bình

0915.895.658

10

UBND xã Tân Nhuận Đông

02773.606.258

11

UBND xã Tân Phú

0914.250.814

12

UBND xã Tân Phú Trung

0979.417.672

Xem Công văn!

BBT(Nguồn: 4025/UBND-TH)