Xuất bản thông tin

null Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 02, ấp Tây, xã Tân Bình

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 02, ấp Tây, xã Tân Bình

Ngày 07/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 02, ấp Tây, xã Tân Bình như sau:

Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 02, ấp Tây, xã Tân Bình (tại Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 08/9/2021.

Xem Quyết định!

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn.

BBT