Xuất bản thông tin

null Phương án đối với hoạt động xây dựng trong điều kiện thích ứng dịch bệnh

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Phương án đối với hoạt động xây dựng trong điều kiện thích ứng dịch bệnh

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành phương án đối với hoạt động xây dựng trong điều kiện thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý trong trường hợp tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg thì công trình phải được cấp thẩm quyền cho phép tổ chức thi công xây dựng và phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 tại chỗ”: Sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ theo quy định; riêng đối với khu vực có mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ), phải tạm dừng thi công xây dựng đối với tất cả công trình xây dựng, trừ các công trình xây dựng sử dụng cho mục đích phòng, chống dịch. 

Việc tổ chức phòng, chống dịch Covid-19 trên công trình xây dựng phải thực hiện nghiêm theo Hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021, quy định của địa phương nơi xây dựng công trình và các quy định có liên quan.

Nhà thầu tổ chức thi công xây dựng theo nguyên tắc “3 tại chỗ” sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin cho người lao động tham gia xây dựng công trình trong thời gian sớm nhất khi có vắc xin (nhà thầu phải đảm bảo người lao động được tiêm vắc xin tham gia xây dựng đến khi công trình hoàn thành); được cơ quan y tế của địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện, hỗ trợ việc xét nghiệm Covid-19 cho người lao động theo định kỳ (chi phí do nhà thầu chi trả) v.v..

Trường hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng và giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét khi tiếp xúc.

Trường hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 19/CT-TTg, mọi hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được thực hiện trong điều kiện bình thường mới, phải tuân thủ thông điệp 5K, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng và giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét khi tiếp xúc.

Trường hợp bình thường mới thì mọi hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũng phải tuân thủ thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Nguồn: 344/PA-UBND

BBT(Nguồn: dongthap.gov.vn)