Xuất bản thông tin

null Quy định việc di chuyển các phương tiện vận tải hàng hóa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Quy định việc di chuyển các phương tiện vận tải hàng hóa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Ngày 05/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn Quy định việc di chuyển các phương tiện vận tải hàng hóa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Để triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1308/QĐ-UBNDHC ngày 04/9/2021 của UBND Tỉnh ban hành về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Tỉnh yêu cầu:

Hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Đối với phương tiện vận chuyển hàng hoá đi xuyên qua địa bàn tỉnh,
lực lượng kiểm soát kiểm tra nhanh các thông tin:
Trường hợp phương tiện có mã QR: sau khi quét mã QR thể hiện đầy đủ thông tin và đáp ứng yêu cầu tại mục 1 thì cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch;  Trường hợp phương tiện sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ, chính xác thì yêu cầu người lái xe và người đi trên phương tiện thực hiện khai báo y tế và đáp ứng yêu cầu tại mục 1, sau đó cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch; Đối với phương tiện không có Giấy nhận diện mã QRCode hoặc có Giấy nhận diện nhưng đã hết hiệu lực, lực lượng kiểm soát kiểm tra nhanh các thông tin liên quan đến người lái xe và người trên xe, thực hiện khai báo y tế, sau đó cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu thì xử lý theo quy định về phòng, chống dịch. Các phương tiện đảm bảo các điều kiện sẽ được lực lượng kiểm tra tại chốt kiểm soát cấp giấy xác nhận màu xanh, cam kết không được dừng đổ trong quá trình vận chuyển theo lộ trình.

Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh,
tiêu thụ hàng hóa đi vào hoặc đi ra địa bàn tỉnh:
Quy trình kiểm soát tương tự như tại điểm a, mục 2.1 công văn này; Ngoài ra, các Doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải phải có phương án vận tải thể hiện đầy đủ các thông tin có liên quan đến hành trình vận chuyển, nơi đi, nơi đến, loại hàng hóa vận chuyển, có ký xác nhận của chủ Doanh nghiệp, đơn vị vận tải; đối với các hộ kinh doanh cá thể phải có xác nhận của chính quyền địa phương liên quan đến hành trình vận chuyển, nơi đi, nơi đến, loại hàng hóa vận chuyển; Các phương tiện đảm bảo các điều kiện sẽ được lực lượng kiểm tra tại chốt kiểm soát cấp giấy xác nhận màu vàng, cam kết không được di chuyển khác lộ trình và dừng đổ trong quá trình vận chuyển.

Hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường thủy: Thuyền viên và người trên phương tiện phải đáp ứng yêu cầu tại mục 1 công văn này; Chủ phương tiện (hoặc Thuyền viên trực tiếp điều khiển phương tiện) phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ khi có yêu cầu kiểm soát của các chốt kiểm soát, tại các bến, cảng theo quy định về phòng chống dịch.

BBT(Nguồn: 343/UBND-ĐTXD)