Xuất bản thông tin

null Đất Nhãn Châu Thành đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Đất Nhãn Châu Thành đồng lòng phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 09/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19.

Đối tượng thi đua đối với tập thể gồm:  Phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Huyện; các xã, thị trấn; các khóm, ấp; Tổ Nhân dân tự quản; Hội quán; cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn Huyện. Đối với Cá nhân: những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, kể cả người dân.

Nội dung thi đua gồm: Tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch bùng phát trong cộng đồng. Đồng thời, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cấp trên và sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo Huyện về phòng chống dịch COVID-19.

Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và người lao động chủ động tham gia các công trình, phần việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với bối cảnh, điều kiện công tác của bản thân, đơn vị, địa phương.

Tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh; xử lý nghiêm những người đưa tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính.

Vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tài trợ, hỗ trợ các nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thời gian thi đua: Từ lúc phát động phong trào thi đua đến khi công bố hết dịch.

Xem chi tiết Kế hoạch: 272/KH-UBND

BBT