Xuất bản thông tin

null Huyện Châu Thành có 8/12 xã đạt tiêu chí xã “vùng xanh”

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Huyện Châu Thành có 8/12 xã đạt tiêu chí xã “vùng xanh”

Đến ngày 10/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã ban hành Quyết định công nhận 08/12 xã, thị trấn đạt tiêu chí xã “vùng xanh” gồm xã Phú Long, Tân Phú Trung, Phú Hựu, An Nhơn, Tân Phú, An Phú Thuận, An Khánh và thị trấn Cái Tàu Hạ.

Ảnh Bảo vệ vùng xanh (Nguồn: https://tuyengiao.vn/)

Theo Quyết định, Ủy ban nhân dân huyện Quyết định công nhận Phú Long, Tân Phú Trung, Phú Hựu, An Nhơn, Tân Phú, An Phú Thuận, An Khánh thị trấn Cái Tàu Hạ đạt tiêu chí vùng xã “vùng xanh”.

Tất cả người dân trong “vùng xanh”: tuyệt đối không được ra ngoài nếu không thuộc trường hợp cần thiết theo quy định; có trách nhiệm cùng nhau cảnh giác, giám sát, phát hiện, quản lý, hỗ trợ, ngăn chặn kịp thời các trường hợp xâm nhập “vùng xanh” trái quy định; phải tuyệt đối tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”; chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường mới.

Ủy ban nhân dân 08 xã, thị trấn nếu trên chỉ đạo thành lập các Tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng bảo vệ “vùng xanh” theo địa bàn quản lý, ban hành Quy chế hoạt động, nội quy “vùng xanh” và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân nắm, thực hiện đảm bảo hiệu quả.

BBT