Xuất bản thông tin

null Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày 09/9/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ban hành thông báo công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo thông báo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, như sau:

1. Địa chỉ cơ quan: số 533, Quốc Lộ 30, xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2. Số điện thoại đường dây nóng: 0582.679.945 (tiếp nhận 24/24)

3. Hộp thư công vụ: vtsnnptnt@dongthap.gov.vn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được biết, liên hệ (thông báo này thay thế thông báo 2049/TB-SNN ngày 26/7/2021).

Nguồn: 2532/TB-SNN