Xuất bản thông tin

null Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú cho đối tượng F1 và trẻ em

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú cho đối tượng F1 và trẻ em

Ngày 13/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Công văn cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú cho đối tượng F1 và trẻ em. Theo Công văn , Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu như sau:

Thí điểm áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú (gọi tắt là cách ly tại nhà) đối với các trường hợp sau: Những người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 xác định (F1).

Lưu ý: Người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà; Người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà.

Những người đang cách ly tập trung đủ 07 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 sẽ được chuyển về cách ly tại nhà.

Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với trẻ em theo hướng dẫn tại Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế.

Xem Công văn!

BBT