Xuất bản thông tin

null Phấn đấu hoàn thành tiêu chí lĩnh vực Tư pháp, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính huyện

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Phấn đấu hoàn thành tiêu chí lĩnh vực Tư pháp, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính huyện

Để tiếp tục góp phần duy trì chỉ số cải cách hành chính của Huyện trong năm 2021, Phòng Tư pháp huyện Châu Thành đã phấn đấu hoàn thành và đạt chất lượng các nhiệm vụ và tiêu chí thuộc lĩnh Tư pháp trong Kế hoạch và Bộ tiêu chí chỉ số cải cách hành chính của huyện Châu Thành.

Ảnh họp đánh giá tiêu chí CCHC

Kết quả từ đầu năm đến nay, Phòng đã tham mưu UBND Huyện thực hiện xong báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL ban hành năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành, cũng như tham mưu ban hành văn bản QPPL năm 2021 tuân thủ quy trình, thủ tục và tiến độ xây dựng văn bản QPPL theo quy định; ban hành kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện và kế hoạch xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, trong tiêu chí có báo cáo theo dõi thi hành pháp luật chưa đến thời hạn thực hiện, Phòng Tư pháp sẽ quyết tâm tham mưu UBND huyện thực hiện đúng thời hạn quy định, góp phần vào chỉ số cải cách hành chính của Huyện. Đồng thời, lãnh đạo công chức phấn đấu thực hiện tốt, chất lượng, hiệu quả các tiêu chí cải cách hành chính của cơ quan để đạt được các nội dung thi đua tại phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện cải cách hành chính” năm 2021 do UBND Huyện phát động.

Cẩm Thúy