Xuất bản thông tin

null Thông báo số tài khoản chuyên thu của BHXH huyện Châu Thành để thực hiện thu BHYT học sinh qua hệ thống ngân hàng

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thông báo số tài khoản chuyên thu của BHXH huyện Châu Thành để thực hiện thu BHYT học sinh qua hệ thống ngân hàng

Ngày 10/9/2021, BHXH  huyện Châu Thành ban hành Công văn thông báo số tài khoản chuyên thu của BHXH huyện Châu Thành để thực hiện thu BHYT học sinh qua hệ thống ngân hàng như sau:

Theo Công văn, Bảo hiểm Xã hội huyện Châu Thành thông báo từ năm học 2021- 2022 Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành triển khai phương thức đóng tiền tham gia BHYT học sinh trên địa bàn huyện theo một trong hai hình thức sau:

+ Phương thức đóng bằng tiền mặt tại trường học sinh đang theo học: giống như các năm học trước.

+ Phương thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng: học sinh hoặc phụ huynh có thể sử dụng các ứng dụng tiện ích trên điện thoại hoặc trực tiếp đến ngân hàng chuyển đóng tiền tham gia BHYT vào tài khoản chuyên thu của BHXH huyện (xem hướng dẫn số 268/HD-BHXH, ngày 07/9/2021 của BHXH huyện Châu Thành).

Xem hướng dẫn!

1/- Số tài khoản: 69610009847075 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát Triển Việt Nam – PGD huyện Châu Thành (BIDV).

2/- Số tài khoản: 922065000006 mở tại NH TMCP Công thương Việt Nam – PGD Nha Mân (Vietinbank).

3/- Số tài khoản: 6503202922115 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – CN huyện Châu Thành (Agribank).

Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành xin thông báo đến Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện, Phụ huynh học sinh được biết và phối hợp thực hiện.

Xem Công văn!

Cẩm Phượng