Xuất bản thông tin

null Sử dụng sổ sức khỏe điện tử và nền tảng tiêm chủng

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Sử dụng sổ sức khỏe điện tử và nền tảng tiêm chủng

Ngày 14/9/2021, Sở Y tế ban hành Công văn sử dụng sổ sức khỏe điện tử và nền tảng tiêm chủng. Nhằm thực hiện tốt việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiêm chủng, rút ngắn thời gian thao tác, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức, quản lý đối tượng; hạn chế việc thiếu thông tin, thông tin không chính xác của đối tượng tiêm chủng; cung cấp các tiện ích cho người được tiêm. Để tiến tới mục tiêu thực hiện hộ chiếu vắc xin trong thời gian tới, Sở Y tế đề nghị việc sử dụng Sổ sức khỏe điện tử và nền tảng tiêm chủng như sau:

1. Đề nghị các Sở, ban ngành đoàn thể, Trường Cao đẳng y tế

Tổ chức phổ biến thông tin, tuyên truyền cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị tải ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên điện thoại thông minh và cập nhật thông tin lên ứng dụng hoặc đăng ký tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn (dành cho cá nhân và tổ chức đăng ký).  

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo tổ chức truyền thông rộng rãi cho người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức đang đóng trên địa bàn thực hiện tải ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên điện thoại thông minh hoặc đăng ký tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn (dành cho cá nhân và tổ chức đăng ký).

3. Các Trung tâm Y tế huyện, thành phố

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố vận động các cấp phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người dân đăng ký tiêm chủng trên các nền tảng;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các điểm tiêm trên địa bàn mình quản lý tổ chức tiếp nhận thông tin của các cá nhân, tổ chức liên hệ, báo cáo qua ứng dụng.

- Thực hiện việc tiêm, nhập liệu trực tiếp mũi tiêm lên hệ thống ở địa chỉ https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn cho các đối tượng tiêm chủng trong buổi tiêm,  theo dõi và quản lý các đối tượng tiêm chủng để báo cáo đúng quy định.

4. Các cơ sở tổ chức điểm tiêm chủng

Thực hiện cập nhật đối tượng lên hệ thống, lập kế hoạch tiêm trên hệ thống trước ngày tổ chức tiêm và thực hiện việc nhập mũi tiêm trực tiếp lên hệ thống tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn đảm bảo sau khi kết thúc buổi tiêm toàn bộ mũi tiêm được nhập đầy đủ.

5. Đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế

Thông báo đến các doanh nghiệp, công ty thuộc thẩm quyền mình quản lý về việc tải ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên điện thoại thông minh và cập nhật thông tin lên ứng dụng hoặc đăng ký tại  địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn cho công nhân, người lao động trước khi tiến hành tiêm chủng.

Xem Hướng dẫn Cài đặt và sử dụng sổ sức khỏe điện tử!

Xem Hướng dẫn sử dụng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử!

Nguồn: 3757/SYT-NY

BBT