Xuất bản thông tin

null Thiết lập – Kết thúc cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 ngày 16/9/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Thiết lập – Kết thúc cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 ngày 16/9/2021

Ngày 16/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định Thiết lập, Kết thúc cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

1.Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 01, ấp Tân Thanh và một phần tổ 14, ấp Tân Hòa, xã Tân Nhuận Đông

Thiết lập cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

Phạm vi: một phần tổ 01, ấp Tân Thanh và một phần tổ 14, ấp Tân Hòa, xã Tân Nhuận Đông, 14 hộ gia đình, với 51 nhân khẩu (từ hộ ông Cao Minh Sang đến hộ bà Tống Thị Tám).

Thời gian áp dụng: 14 ngày, kể từ ngày 16/9/2021.

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định. Mục đích ngăn chặn lây lan của dịch COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, tất cả người dân không được ra khỏi khu phong tỏa (trừ trường hp phải chuyn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương); tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Xem Quyết định!

2.Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 02 và một phần tổ 03, ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình

Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 02 và một phần tổ 03,  ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình (tại Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 17/9/2021.

Xem Quyết định!

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn

BBT