Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn thực hiện các trường hợp người về từ các tỉnh, thành phố

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hướng dẫn thực hiện các trường hợp người về từ các tỉnh, thành phố

Ngày 20/9/2021, Sở Y tế ban hành Công văn hướng dẫn thực hiện trường hợp người đến Đồng Tháp từ các tỉnh, thành phố, cụ thể như sau:

Nhóm 1: Đối với người đến làm việc tại tỉnh trong thời gian ngắn (dưới 7 ngày): không thực hiện cách ly khi đảm bảo có ít nhất 1 mũi tiêm vaccin phòng COVID-19 và xét nghiệm test nhanh hoặc RT-PCR âm tính còn thời hạn trong 72 giờ. Trong thời gian làm việc tại tỉnh: phải có chương trình làm việc, thời gian lưu trú tại tỉnh, địa điểm lưu trú rõ ràng, thực hiện nghiêm các biện pháp 5K, khai báo y tế tại địa phương, đảm bảo thực hiện đúng lịch trình di chuyển theo quy định “một cung đường hai điểm đến”.

Các đơn vị tiếp nhận các cá nhân đến làm việc tại tỉnh, liên hệ cơ sở y tế để thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho các thành viên theo quy định. Tùy quy mô công việc, số lượng người đến làm việc, đơn vị tiếp nhận báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân Tỉnh nếu cần thiết.

Lưu ý: Nếu trong thời gian lưu trú tại tỉnh Đồng Tháp, phiếu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 của các cá nhân đến làm việc hết giá trị (thời hạn 72 giờ) thì đơn vị tiếp nhận phải thực hiện xét nghiệm cho các thành viên theo quy định.

Nhóm 2: Các trường hợp người về từ vùng dịch là người Đồng Tháp về cư trú tại địa phương: Có xét nghiệm RT- PCR âm tính còn giá trị trong vòng 72 giờ. Thực hiện khai báo y tế, cách ly tập trung 07 ngày, xét nghiệm SARSCoV-2 theo quy định. Sau đó tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, tuân thủ nguyên tắt 5K.

Xem Công văn!

BBT