Xuất bản thông tin

null Kết thúc – Gia hạn cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 ngày 21/9/2021

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kết thúc – Gia hạn cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 ngày 21/9/2021

Ngày 21/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định Kết thúc, Gia hạn cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

1. Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 11, ấp Phú An, xã Tân Bình

Kết thúc cách ly y tế đối với một phần tổ 02 và một phần tổ 11, ấp Phú An, xã Tân Bình (tại Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 22/9/2021.

Xem Quyết định!

2.Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần Khu dân cư chợ Nha Mân thuộc tổ 05, tổ 06, ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần Khu dân cư chợ Nha Mân thuộc tổ 05, tổ 06, ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông đến hết ngày 23 tháng 9 năm 2021.

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

3. Gia hạn thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 05, ấp Tân An và một phần tổ 07, ấp Tây, xã Tân Bình

Gia hạn thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 một phần tổ 05, ấp Tân An và một phần tổ 07, ấp Tây, xã Tân Bình đến hết ngày 28 tháng 9 năm 2021 (thêm 07 ngày).

Tất cả người dân trong khu vực cách ly tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Xem Quyết định!

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế trên Bluezone hoặc tokhaiyte.vn

BBT