Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn bổ sung thực hiện các trường hợp người về từ các tỉnh, thành phố

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Hướng dẫn bổ sung thực hiện các trường hợp người về từ các tỉnh, thành phố

Ngày 20/9/2021, Sở Y tế ban hành Công văn hướng dẫn bổ sung thực hiện các trường hợp người về từ các tỉnh, thành phố.

Theo Công văn, Sở Y tế hướng dẫn bổ sung thực hiện trường hợp ở Nhóm 2 trong Công văn 3838/SYT-NVY ngày 17 tháng 9 năm 2021, cụ thể như sau:

Hiện nay Đồng Tháp chỉ tiếp nhận các trường hợp người về từ vùng dịch là người Đồng Tháp về cư trú tại địa phương theo chương trình đón công dân của Tỉnh: thực hiện theo Công văn 3838/SYT-NVY ngày 17 tháng 9 năm 2021.

Trường hợp tự ý về địa phương, không khai báo, không có kết quả xét nghiệm PCR thì cách ly tập trung 14 ngày và xét nghiệm theo quy định. Trường hợp cấp cứu: thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.

Xem Công văn!

BBT