Xuất bản thông tin

null Chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ học phí cho học sinh

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ học phí cho học sinh

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ 100% học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non đang học thực tế tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập; học sinh, học viên (trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên) đang học thực tế tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trừ các cơ sở giáo dục ngoài công lập, theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ 100% học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 theo đúng quy định pháp luật, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, tạm thời chưa thực hiện thu học phí học kỳ I cho đến khi có hướng dẫn mới; vận động các cơ sở giáo dục ngoài công lập miễn, giảm học phí cho trẻ mầm non và học sinh nhằm chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Nguồn: 842/UBND-KT

BBT(Nguồn: dongthap.gov.vn)