Xuất bản thông tin

null Kết thúc cách ly y tế đối với một phần Khu dân cư chợ Nha Mân

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Kết thúc cách ly y tế đối với một phần Khu dân cư chợ Nha Mân

Ngày 23/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định Kết thúc cách ly y tế đối với một phần Khu dân cư chợ Nha Mân thuộc tổ 05, tổ 06, ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông.

Theo Quyết định, Kết thúc cách ly y tế đối với một phần Khu dân cư chợ Nha Mân thuộc tổ 05, tổ 06, ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông (tại Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện).

Thời gian áp dụng: từ ngày 24/9/2021.

Xem Quyết định!

BBT