Xuất bản thông tin

null Tiếp tục chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão và thời tiết nguy hiểm

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Tiếp tục chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão và thời tiết nguy hiểm

Ngày 20/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn gửi đến Thành viên Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Huyện; Các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND Huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Theo Công văn, Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu Thành viên Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Huyện; các phòng, ban, ngành Huyện có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình mưa, lũ hàng ngày và diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới, tình hình khí tượng thủy văn trong thời gian tới và kịp thời phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, để người dân biết, cảnh giác và chủ động ứng phó.

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động và nhắc nhở nhân dân trên địa bàn kiểm tra, chằng chống gia cố nhà cửa và các công trình kết cấu hạ tầng, công trình công cộng, kho tàng, tổ chức chặt tỉa cành cây đề phòng lốc xoáy và gió mạnh.

Chủ động bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp, kiểm tra khu vực bờ sông có nguy cơ xảy ra sạt lở để cảnh báo và di dời dân đến nơi an toàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định, chủ động triển khai các phương án ứng phó kịp thời. Báo cáo kết quả công tác ứng phó và các mặt thiệt hại về Ủy ban nhân dân Huyện, Ban chỉ đạo Huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện tổng hợp).

Các ngành là Thành viên Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Huyện được phân công phụ trách địa bàn phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó ở cơ sở.

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan giúp Ủy ban nhân dân Huyện, Ban Chỉ đạo Huyện theo dõi việc thực hiện, tổng hợp tình hình trên địa bàn huyện, tham mưu báo cáo kết quả công tác ứng phó và các mặt thiệt hại về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tỉnh theo đúng quy định.

Xem Công văn!

BBT