Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện  phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện và nâng công suất trạm biến áp theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 08 tháng 11 năm 2021 đến ngày 14 tháng 11 năm 2021 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực dọc QL80 từ Ngã ba Nha Mân đến cầu Nha Mân  thuộc xã Tân Nhuận Đông

08/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 13 giờ 30 phút

Trạm Cầu Nha Mân 2

2

Khu vực CDC Nha Mân thuộc xã Tân Nhuận Đông

08/11/2021

Từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút

Trạm CDC Nha Mân

3

Khu vực Chợ Nha Mân thuộc xã Tân Nhuận Đông

08/11/2021

Từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

NR trạm Chợ Nha Mân

4

Khu  vực từ cầu Xẻo Vang đến cầu Ngang Xẻo Vang thuộc xã An Phú Thuận

11/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút

Trạm Xẻo Giang 2

5

Khu vực Cầu Ông Phường  thuộc TT Cái Tàu Hạ

11/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút

Trạm Cầu Ông Phường

6

Khu vực từ Cầu Ba Miễu đến cầu Sáu Vỹ  thuộc TT Cái Tàu Hạ

11/11/2021

Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Cầu Ba Miễu

7

Khu vực Đường Chùa đến cuối ngọn Xóm Đồng thuộc xã Tân Bình và Từ Vàm Trại Quán đến chùa Long Quang thuộc xã Tân Phú Trung.

14/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

NR 473-10/2

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng!

Điện lực huyện Châu Thành