Xuất bản thông tin

null Phúc tra Cải cách hành chính trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Phúc tra Cải cách hành chính trên địa bàn huyện

Trong 03 ngày từ ngày 03 đến ngày 05/11/2021, Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính huyện Châu Thành do ông Nguyễn Thanh Bằng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp Huyện, Phó Trưởng đoàn kiểm tra Cải Cách hành chính huyện Thành cùng các thành viên thuộc các cơ quan chuyên môn huyện tiến hành phúc tra cải cách hành chính các xã, thị trấn rên địa bàn huyện.

Ảnh Thành viên Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính huyện kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã Phú Long

Tại các xã, thành viên Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc với từng cán bộ chuyên môn phụ trách kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hình chính trên phần mềm Một cửa điện tử, hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, việc lập hồ sơ công việc và các lĩnh vực tài chính, tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin… Kiểm lại các hạn chế mà đoàn đã chỉ ra trước đó. Qua kiểm tra đa số các xã đã thực hiện chấn chính những hạn chế thiếu xót của đơn vị,các hạn chế chưa kịp thời chấn chỉnh thành viên Đoàn hướng dẫn trực tiếp công chức chuyên môn kịp thời chấn chỉnh và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện xem xét tiếp tục chỉ đạo khắc phục.

Trí Dũng