Xuất bản thông tin

null Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021

Chi tiết bài viết TTGDNN Thông báo

Thông báo về việc ngừng cung cấp điện phục vụ công tác bảo trì sữa chữa lưới điện từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Để phục vụ công tác bảo trì sửa chữa lưới điện theo kế hoạch công tác tuần từ ngày 15 tháng 11 năm 2021 đến ngày 21 tháng 11 năm 2021 của Điện lực Châu Thành.

Điện lực Châu Thành thông báo thời gian ngừng cung cấp điện trong khu vực huyện Châu Thành như sau:

STT

Khu vực ngừng cung cấp điện

Thời gian ngừng cung cấp điện

Tên đường dây

Ngày

Giờ

1

Khu vực Kênh Ông Sáu Nguyện thuộc xã An Phú Thuận

16/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Kênh Sáu Nguyện

2

Khu vực Từ Cầu Ngã Ba Đường Cày đến Ngã Ba Rạch Ấp thuộc xã An Phú Thuận

16/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút

Trạm Đường Cày

Trạm Vuợt Sông Rạch Ấp

3

Khu vực Từ Cầu Hộ Bối 1 đến Cầu Hộ Bối 2 thuộc xã An Phú Thuận

18/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Rạch Hộ Bối

4

Khu vực Từ Cầu Cái Xếp đến Cầu Bán Công thuộc xã An Nhơn

18/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Cái Xếp

5

Khu vực Rạch Bà Đình thuộc xã  Phú Hựu

18/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Rạch Bà Đình

6

Khu vực Ngọn Rạch Ấp thuộc xã An Phú Thuận

19/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Rạch Ấp 2

7

Khu vực Mương Hai Ái thuộc xã Phú Long

19/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Trạm Mương Hai Ái

8

Khu vực Cầu Mương Khai đến cuối ngọn Xóm Đồng thuộc xã Tân Bình và Từ Cầu Mương Khai đến chùa Long Quang thuộc xã Tân Phú Trung, từ Cầu Trại Quán đến Cầu Ranh thuộc xã Tân Phú Trung và toàn bộ xã Tân Phú

21/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Nhánh rẽ Tân Bình- Tân Phú Trung

9

Khu vực Chợ An Phú Thuận

21/11/2021

Từ 08 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút

Trạm Chợ An Phú Thuận
Trạm An Phú Thuận 2

Điện lực Châu Thành thông báo đến quý khách hàng trong khu vực nêu trên biết để chuẩn bị điều kiện sản xuất và sinh hoạt.

Lưu ý:

Khách hàng có sử dụng máy phát điện phải cách ly hoàn toàn nguồn máy phát điện ra khỏi lưới điện do Điện lực quản lý.

Khi công tác xong Điện lực Châu Thành có thể đóng điện trở lại sớm hơn thời gian đã thông báo.

Mọi thông tin về cung cấp điện xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Điện lực số 19001006 và 19009000.

Trân trọng.

Điện lực huyện Châu Thành