Xuất bản thông tin

null Tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Chiều ngày 03/12/2021, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ đến toàn quốc bằng hình thức trực tuyến, tham dự tại điểm cầu trực tuyến tại huyện Châu Thành gồm các lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn.

Ảnh các đại biểu tham dự tập huấn

Tại Buổi tập huấn các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên triển khai báo cáo điện tử theo yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP; giới thiệu các chế độ báo cáo theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP, quy trình báo cáo, các loại biểu mẫu. Cách thức phân quyền, tạo tài khoản cho cán bộ công chức trên Hệ thống, cách thức nhập liệu, tổng hợp, duyệt, ký số, gửi các báo trên Hệ thống; hướng dẫn tích hợp các biểu số liệu báo cáo với Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của các bộ, cơ quan, địa phương và thống kê kết quả thực hiện báo cáo, hiển thị cơ sở dữ liệu các chỉ tiêu, dữ liệu báo cáo…

Qua buổi tập huấn giúp các đại biểu nắm rõ những kiến thức, kỹ năng, thao tác cơ bản về việc tổng hợp báo cáo, gửi nhận số liệu theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương "Số hóa" các thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành chuyển đổi số trong thời gian tới./.

Thanh An