Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Chi tiết bài viết TTGDNN Tuyên truyền Cải cách hành chính

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ngày 24/12/2021, Sở Nội vụ ban hành công văn về việc thực hiện Video tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Theo Công văn 3205/SNV-CCCQ, Sở Nội vụ xây dựng video tuyên truyền lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp (đề nghị quét mã QR hoặc vào đường link để tải video1 ). Đồng thời, video được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử cải cách hành chính Tỉnh và Trang Zalo cải cách hành chính Tỉnh. Sở Nội vụ đề nghị quý cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai tuyên truyền video rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân bằng các hình thức như: Tuyên truyền trên mạng xã hội, các Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và địa phương; phát video tại nơi ngồi chờ của Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã và những nơi tập trung đông dân cư (nếu có điều kiện),…

Trí Dũng