Xuất bản thông tin

null Mở rộng gửi nhận văn bản điện tử, không dùng văn bản giấy

Chi tiết bài viết Tin nổi bật

Mở rộng gửi nhận văn bản điện tử, không dùng văn bản giấy

Sáng ngày 24/4/2020, Huyện Châu Thành tổ chức tập huấn mở rộng phần mềm quản lý văn bản (iDesk) mới để gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy cho UBND 12 xã, thị trấn và 12 Phòng Chuyên môn huyên bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu trực tuyến huyện văn thư 12 phòng chuyên môn huyện dự, tại điểm cầu trực tuyến các xã lãnh đạo, công chức tham dự.

Ông Trần Văn Triều - Phó Trưởng phòng VH&TT huyện khai mạc lớp tập huấn, văn thư 12 phòng chuyên môn huyện cùng dự

Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid - 19, Lớp tập huấn chia ra làm 3 lớp ngày 24, 27 và 28 tháng 4 năm 2020 với 51 cơ quan cấp huyện và cấp xã tập huấn với các nội dung: Giới thiệu phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới iDeck; Cài đặt, cấu hình chứng thư số điện tử của cơ quan, cá nhân; Thực hiện quy trình xử lý văn bản đi, đến; Tạo sổ văn bản đi, đến và các tiện ít của phần mềm; Triển khai các loại văn bản không gửi kèm văn bản giấy.

Lớp tập huấn nhằm Cung cấp những kiến thức, kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới, ứng dụng chữ ký số điện tử ban hành văn bản hiệu quả trên môi trường mạng; hình thành thay đổi tích cực trong quá trình xử lý thông tin, xử lý công việc của lãnh đạo, văn thư, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị với đơn vị khác góp phần thực hiện cải cách hành chính của Huyện.

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin tại đơn vị nắm rõ các thao tác, chứng thư số trên phần mềm để hỗ trợ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng các thao tác trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới nhằm giảm thiểu số lượng văn bản giấy, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Mở rộng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành ra các cơ quan đơn vị Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, Các Tổ chức Chính trị - Xã hội Huyện, và các ngành dọc đóng trên địa bàn Huyện để liên thông, tiếp gửi nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng giảm bớt thời gian, chi phí và nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính của huyện./.

Trí Dũng