WW Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện WW

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

------

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại – Hộp thư điện tử

Cơ quan

Cá nhân

1

Nguyễn Thành Minh

Trưởng Phòng

02773705777

0907297666

Ntminh.hct@dongthap.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Thuận

Phó Trưởng phòng

02773 606220

0914903738

ntthuan.hct@dongthap.gov.vn

3

Phạm Dũng

Phó Trưởng phòng

02773 606335

0902854078

pdung.hct@dongthap.gov.vn

4

Nguyễn Thị Lệ Huyên

Công chức

02773 840103

0846840020

ntlhuyen.hct@dongthap.gov.vn

5

Huỳnh Thị Thảo

Công chức

02773 840103

0334848631

htthao.hct@dongthap.gov.vn

6

Lâm Hoàng Phúc

Công chức

02773 840103

0939206706

lhphuc.hct@dongthap.gov.vn

7

Nguyễn Hoàng Mẫn

Công chức

02773 840103

0939841355

Nhman.hct@dongthap.gov.vn

8

Lê Huy

Công chức

02773 840103

0933055110

Lhuy.hct@dongthap.gov.vn

9

Mai Văn Nghị

Công chức

02773840103

0971112478

Mvnghi.hct@dongthap.gov.vn

10

Nguyễn Duy Hậu

Công chức

02773840103

0977785297

ndhau.hct@dongthap.gov.vn

BN trang địa phương

Banner Việc làm xuất khẩu lao động

Banner lịch làm việc huyện

Banner Văn bản chỉ đạo điều hành

Banner Danh bạ email, điện thoại

Banner hộp thư điện tử Đồng Tháp

BN tái cơ cấu ngành nông nghiệp

BN chung sức xây dựng nông thôn mới

Banner Facebook

Banner Văn phòng điện tử iDesk

Banner Văn bản quy phạm pháp luật

Banner Cải cách thủ tục hành chính

Banner dịch vụ công trực tuyến 3,4

Banner tra cứu thông tin hồ sơ

Banner khảo sát mức độ hài lòng

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Banner nhân vật lịch sử huyện

banner Link liên kết phần mềm

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Hiệp định CPTPP

BN Bạn nhà nông cùng nông dân hội nhập làm giàu

Banner liên kết website