WW Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện WW

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN

STT

Cơ quan, LĐ, CC

Chức vụ

SĐT

Email

Bàn

Di động

Công vụ

Email khác

1

Lê Văn Tuấn

Trưởng phòng

02773.610.447

0919283133

Lvtuan.hct@dongthap.gov.vn

letuantp1971@gmail.com

2

La Thị Mỹ Trang

Phó Trưởng phòng

02773.610.447

Ltmtrang.hct@dongthap.gov.vn

mytrangla1981@gmail.com

3

Phan Các Chiêu Hằng

Phó Trưởng phòng

02773.840.037

0985463979

Pcchang.hct@dongthap.gov.vn

chieuhangvl@gmail.com

4

Nguyễn Kim Dung

Kế toán

02773.840.037

0939413234

nkdung@dongthap.gov.vn

dungldct@gmail.com

5

Trần Thanh Tuấn

Chuyên viên

02773.610.447

0972.575.373

tttuan@dongthap.gov.vn

tranthanhtuanhct@gmail.com

6

Hà Xuân Mai

Chuyên viên

02773.840.037

0915404138

hxmai.hct@dongthap.gov.vn

haxuanmaihct@gmail.com

7

Võ Thị Thu Phương

Văn thư

02773.840.037

0984520812

vttphuong@dongthap.gov.vn

0984520812p@gmail.com

8

Nguyễn Thị Sơn Ca

Nhân viên

02773.610.447

0366758851

ntsca.ldtbxh.hct@dongthap.gov.vn

soncatcnh08b@gmail.com

BN trang địa phương

Banner Việc làm xuất khẩu lao động

Banner lịch làm việc huyện

Banner Văn bản chỉ đạo điều hành

Banner Danh bạ email, điện thoại

Banner hộp thư điện tử Đồng Tháp

BN tái cơ cấu ngành nông nghiệp

BN chung sức xây dựng nông thôn mới

Banner Facebook

Banner Văn phòng điện tử iDesk

Banner Văn bản quy phạm pháp luật

Banner Cải cách thủ tục hành chính

Banner dịch vụ công trực tuyến 3,4

Banner tra cứu thông tin hồ sơ

Banner khảo sát mức độ hài lòng

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Banner nhân vật lịch sử huyện

banner Link liên kết phần mềm

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Hiệp định CPTPP

BN Bạn nhà nông cùng nông dân hội nhập làm giàu

Banner liên kết website