WW Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện WW

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN

STT

Cơ quan, LĐ, CC

Chức vụ

SĐT

Email Công vụ

Bàn

Di động

1

Phạm Trúc Linh

Trưởng phòng

02773610447

0912688908

Ptlinh.hct@dongthap.gov.vn

2

La Thị Mỹ Trang

Phó Trưởng phòng

02773610447

0948336137

Ltmtrang.hct@dongthap.gov.vn

3

Phan Các Chiêu Hằng

Phó Trưởng phòng

02773840037

0985463979

Pcchang.hct@dongthap.gov.vn

4

Phan Thanh Long

Chuyên viên

02773840037

0918467901

Ptlong.hct@dongthap.gov.vn

5

Trần Thanh Tuấn

Chuyên viên

02773840037

0972575373

Tttuan.hct@dongthap.gov.vn

6

Hồ Văn Chờ

Chuyên viên

02773610447

0911577594

Hvcho.hct@donvgthap.gov.vn

7

Lưu Văn Sơn

Chuyên viên

02773840037

0912889814

Lvson.hct@dongthap.gov.vn

8

Hà Xuân Mai

Chuyên viên

02773840037

0915404138

Hxmai.hct@dongthap.gov.vn

9

Lâm Phương Nhi

Nhân viên

02773840037

0776180032

Lpnhi.hct@dongthap.gov.vn

BN trang địa phương

Banner Việc làm xuất khẩu lao động

Banner lịch làm việc huyện

Banner Văn bản chỉ đạo điều hành

Banner Danh bạ email, điện thoại

Banner hộp thư điện tử Đồng Tháp

BN tái cơ cấu ngành nông nghiệp

BN chung sức xây dựng nông thôn mới

Banner Facebook

Banner Văn phòng điện tử iDesk

Banner Cải cách thủ tục hành chính

Banner dịch vụ công trực tuyến 3,4

Banner tra cứu thông tin hồ sơ

Banner khảo sát mức độ hài lòng

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Banner nhân vật lịch sử huyện

banner Link liên kết phần mềm

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Hiệp định CPTPP

BN Bạn nhà nông cùng nông dân hội nhập làm giàu

Banner liên kết website