WW Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện WW

DANH SÁCH

LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN

________

Số

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Võ Đình Trọng

Trưởng phòng

0277 3 841285

0918078458

vdinhtrong.hct@dongthap.gov.vn

 vdtrong.hct@gmail.com

2

Trương Thị Xuân Ngân

Phó Trưởng phòng

0277 3 841285

0907833686

ttxngan.hct@dongthap.gov.vn

xuanngan83@yahoo.com.vn

3

Lê Tấn Phong

Chuyên viên

02773840028

0943673512

ltphong.hct@dongthap.gov.vn

ltphong2008@gmail.com

4

Ngô Phú Hiệp

Chuyên viên

02773840028

0939830036

nphiep.hct@dongthap.gov.vn

phuhiepct@gmail.com

5

Nguyễn Văn Phước Hiền

Chuyên viên

02773840028

0372278088

hienctdt1989@gmail.com

6

Dương Bích Tuyền

Chuyên viên

02773840028

0902690877

dmtuyen.hct@dongthap.gov.vn

duongbichtuyen718@gmail.com

BN trang địa phương

Banner Việc làm xuất khẩu lao động

Banner lịch làm việc huyện

Banner Văn bản chỉ đạo điều hành

Banner Danh bạ email, điện thoại

Banner hộp thư điện tử Đồng Tháp

BN tái cơ cấu ngành nông nghiệp

BN chung sức xây dựng nông thôn mới

Banner Facebook

Banner Văn phòng điện tử iDesk

Banner Văn bản quy phạm pháp luật

Banner Cải cách thủ tục hành chính

Banner dịch vụ công trực tuyến 3,4

Banner tra cứu thông tin hồ sơ

Banner khảo sát mức độ hài lòng

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Banner nhân vật lịch sử huyện

banner Link liên kết phần mềm

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Hiệp định CPTPP

BN Bạn nhà nông cùng nông dân hội nhập làm giàu

Banner liên kết website