WW Phòng Tài Chính - Kế hoạch WW

DANH SÁCH

LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN

_______

SỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Võ Đông Sanh

Trưởng Phòng

02773 606368

0945810443

 

vdsanh.hct@dongthap.gov.vn

2

Võ Công Trường

Phó Trưởng Phòng

02773 840733

0673606668

vctruong.hct@dongthap.gov.vn

3

Huỳnh Trung Thực

Phó Trưởng Phòng

02773 604411

0987061434

hthuc.hct@dongthap.gov.vn

4

Lư Kim Tuấn

Chuyên viên

02773 840411

0939084669

 

lktuan.hct@dongthap.gov.vn

5

Võ Đức Hiền

Chuyên viên

02773 840411

0916082563

 

vdhien.hct@dongthap.gov.vn

6

Mai Phú Cường

Chuyên viên

02773 840733

0919463789

 

mpcuong.hct@dongthap.gov.vn

7

Lăng Viết Thị Hằng Chi

Chuyên viên

02773 840733

0939959557

 

ltvhchi..hct@dongthap.gov.vn

8

Võ Ngọc Hoàng Liên

Chuyên viên

02773 840733

 0917499449

vnhlien.hct@dongthap.gov.vn

9

Trương Thị Kim Tuyến

Chuyên viên

02773 840070

0369769545

ttktuyen.hct@dongthap.gov.vn

10

Lê Anh Bằng

Chuyên viên

02773 840411

0913749441

labang.hct@dongthap.gov.vn

11

Nguyễn Thị Sơn Ca

Chuyên viên

02773 840733

 0366758851

ntsca.hct@dongthap.gov.vn

BN trang địa phương

Banner Việc làm xuất khẩu lao động

Banner lịch làm việc huyện

Banner Văn bản chỉ đạo điều hành

Banner Danh bạ email, điện thoại

Banner hộp thư điện tử Đồng Tháp

BN tái cơ cấu ngành nông nghiệp

BN chung sức xây dựng nông thôn mới

Banner Facebook

Banner Văn phòng điện tử iDesk

Banner Văn bản quy phạm pháp luật

Banner Cải cách thủ tục hành chính

Banner dịch vụ công trực tuyến 3,4

Banner tra cứu thông tin hồ sơ

Banner khảo sát mức độ hài lòng

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Banner nhân vật lịch sử huyện

banner Link liên kết phần mềm

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Hiệp định CPTPP

BN Bạn nhà nông cùng nông dân hội nhập làm giàu

Banner liên kết website