WW Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện WW

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ

MÔI TRƯỜNG HUYỆN

______

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Kim Hồng Phượng

Trưởng Phòng

02773606818

 

khphuong.hct@dongthap.gov.vn

 

2

Võ Huy Hùng

Phó Trưởng Phòng

02773610818

 

vhhung.hct@dongthap.gov.vn

 

3

Đặng Huỳnh Tân

Phó Trưởng Phòng

02773841818

dhtan.hct@dongthap.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

02773610818

 

ntthang.hct@dongthap.gov.vn

 

5

  Phan Thị Lan Chi

Chuyên viên

02773610818

 

ptlchi.tnmt.hct@dongthap.gov.vn

 

6

  Đỗ Trọng Hữu

Nhân viên

02773610818

 

dthuu.hct@dongthap.gov.vn

 

7

 Nguyễn Thị Ngọc Yến

Chuyên viên

02773841818

 

ntnyen.hct@dongthap.gov.vn

 

8

 Tống Văn Kiệt

Cán sự

02773610818

 

tvkiet.hct@dongthap.gov.vn

 

9

 Lê Thị Thảo Vy

Chuyên viên

02773610818

 

lttvy.hct@dongthap.gov.vn

 

10

 Đỗ Thị Thùy Trang

Chuyên viên

02773841818

 

dtthuytrang.hct@dongthap.gov.vn

 

BN trang địa phương

Banner Việc làm xuất khẩu lao động

Banner lịch làm việc huyện

Banner Văn bản chỉ đạo điều hành

Banner Danh bạ email, điện thoại

Banner hộp thư điện tử Đồng Tháp

BN tái cơ cấu ngành nông nghiệp

BN chung sức xây dựng nông thôn mới

Banner Facebook

Banner Văn phòng điện tử iDesk

Banner Văn bản quy phạm pháp luật

Banner Cải cách thủ tục hành chính

Banner dịch vụ công trực tuyến 3,4

Banner tra cứu thông tin hồ sơ

Banner khảo sát mức độ hài lòng

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Banner nhân vật lịch sử huyện

banner Link liên kết phần mềm

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Hiệp định CPTPP

BN Bạn nhà nông cùng nông dân hội nhập làm giàu

Banner liên kết website