WW Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện WW

DANH SÁCH

Email, Số điện thoại Lãnh đạo, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin

_______

SỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Nguyễn Kim Loan

Trưởng phòng

02773.840045

0918.626662

Nkloan.hct@dongthap.gov.vn

2

Phạm Trúc Linh

Phó Trưởng phòng

02773 840045

0912688908

ptlinh.hct@dongthap.gov.vn

 

3

Nguyễn Văn Thắng

Phó Trưởng phòng

02773 840045

0355455560

Nvthang.hct@dongthap.gov.vn

 

4

Phan Văn Tâm

Chuyên viên

02773 840045

0918356215

pvtam.hct@dongthap.gov.vn

 

5

Nguyễn Trí Dũng

Chuyên viên

02773 840045

0976011010

ntdung.hct@dongthap.gov.vn

 

6

Lê Văn Thuận

Chuyên viên

02773 840045

0919205188

Lvthuan.hct@dongthap.gov.vn

 

BN trang địa phương

Banner Việc làm xuất khẩu lao động

Banner lịch làm việc huyện

Banner Văn bản chỉ đạo điều hành

Banner Danh bạ email, điện thoại

Banner hộp thư điện tử Đồng Tháp

BN tái cơ cấu ngành nông nghiệp

BN chung sức xây dựng nông thôn mới

Banner Facebook

Banner Văn phòng điện tử iDesk

Banner Văn bản quy phạm pháp luật

Banner Cải cách thủ tục hành chính

Banner dịch vụ công trực tuyến 3,4

Banner tra cứu thông tin hồ sơ

Banner khảo sát mức độ hài lòng

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Banner nhân vật lịch sử huyện

banner Link liên kết phần mềm

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Hiệp định CPTPP

BN Bạn nhà nông cùng nông dân hội nhập làm giàu

Banner liên kết website