WW Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 

STT

TÊN TÀI LIỆU

NÔI DUNG

1

Tài liệu các văn bản ban hành ISO

Tải về

2

Tài liệu ISO Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện

Tải về

3

Tài liệu ISO Phòng Nội vụ Huyện

Tải về

4

Tài liệu ISO Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện

Tải về

5

Tài liệu ISO Phòng Tài chính – Kế hoạch Huyện

Tải về

6

Tài liệu ISO Phòng Tư pháp Huyện

Tải về

7

Tài liệu ISO Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện

Tải về

8

Tài liệu ISO Phòng Y tế Huyện

Tải về

9

Tài liệu ISO Thanh tra Huyện

Tải về

10

Tài liệu ISO Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện

Tải về

11

Tài liệu ISO Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện

Tải về

12

Tài liệu ISO Phòng Lao động Thương bình và Xã hội Huyện

Tải về

13

Tài liệu ISO Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện

Tải về

VP UBND huyện (cập nhật 09/02/2021)

TIN LIÊN QUAN

BN trang địa phương

Banner Việc làm xuất khẩu lao động

Banner lịch làm việc huyện

Banner Văn bản chỉ đạo điều hành

Banner Danh bạ email, điện thoại

Banner hộp thư điện tử Đồng Tháp

BN tái cơ cấu ngành nông nghiệp

BN chung sức xây dựng nông thôn mới

Banner Facebook

Banner Văn phòng điện tử iDesk

Banner Văn bản quy phạm pháp luật

Banner Cải cách thủ tục hành chính

Banner dịch vụ công trực tuyến 3,4

Banner tra cứu thông tin hồ sơ

Banner khảo sát mức độ hài lòng

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Banner nhân vật lịch sử huyện

banner Link liên kết phần mềm

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Hiệp định CPTPP

BN Bạn nhà nông cùng nông dân hội nhập làm giàu

Banner liên kết website