WW Thanh tra Huyện WW

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC THANH TRA HUYỆN

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Võ Thành Trung

Chánh Thanh tra

02773840020

 

vttrung.hct@dongthap.gov.vn

 

2

Phan Quang Minh

Phó  Chánh Thanh tra

02773840020

0949183899

7phenday@gmail.com

 

4

Phan Thị Lệ Thủy

Thanh tra viên

02773840020

0913844517

lethuyhct@gmail.com

 

5

Lê Hưng Thịnh

Thanh tra viên

02773840020

0918356215

lhthinh.hct@dongthap.gov.vn

 

6

Lê Minh Toàn

Thanh tra viên

02773840020

0976011010

lmtoan.tpapt@gmail.com

 

7

Châu Thanh Tùng

Chuyên viên

02773840020

01262858494

thanhtung8558@gmail.com

 

BN trang địa phương

Banner Việc làm xuất khẩu lao động

Banner lịch làm việc huyện

Banner Văn bản chỉ đạo điều hành

Banner Danh bạ email, điện thoại

Banner hộp thư điện tử Đồng Tháp

BN tái cơ cấu ngành nông nghiệp

BN chung sức xây dựng nông thôn mới

Banner Facebook

Banner Văn phòng điện tử iDesk

Banner Văn bản quy phạm pháp luật

Banner Cải cách thủ tục hành chính

Banner dịch vụ công trực tuyến 3,4

Banner tra cứu thông tin hồ sơ

Banner khảo sát mức độ hài lòng

Banner Lịch tiếp công dân

Banner Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Banner nhân vật lịch sử huyện

banner Link liên kết phần mềm

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Hiệp định CPTPP

BN Bạn nhà nông cùng nông dân hội nhập làm giàu

Banner liên kết website