VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 147/KH-UBND 02/04/2024 Kế hoạch tổ chức Ngày hội Nông sản Châu Thành lần 1 năm 2024
2 1042 03/04/2024 Tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3 175/BC-UBND 02/04/2024 Báo cáo Kết quả thực hiện các nhóm tiêu chí thuộc Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành tháng 3 năm 2024
4 142//KH-UBN 25/03/2024 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng “Nhãn Châu Thành”
5 08/08/2023 Đề cương quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung kết nối thị trấn Cái Tàu Hạ và khu đô thị Nha Mân, huyện Châu Thành đến năm 2030
6 08/08/2023 Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung kết nối thị trấn Cái Tàu Hạ và khu đô thị Nha Mân, huyện Châu Thành đến năm 2030 huyện Châu Thành - Tỉnh Đồng Tháp
7 4459/UBND-VX 29/12/2020 V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.
8 4457/UBND-KTN 29/12/2020 V/v Công ty Cổ phần Đầu tư Xử lý Nước sạch Aqua Việt Nam – chi nhánh Đồng Tháp đề nghị tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm máy lọc nước AQUA
9 4458/UBND-VX 29/12/2020 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mùa Đông Xuân, dịp Lễ Tết
10 4456/UBND-KTN 29/12/2020 V/v báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn huyện
11 4455/UBND-KTN 29/12/2020 V/v UBND Tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021
12 4454/UBND-KTN 29/12/2020 V/v triển khai Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP
13 4453/UBND-CNTT 29/12/2020 V/v góp ý dự thảo Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
14 4452/UBND-KTN 29/12/2020 V/v xử lý, chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống lĩnh vực tài chính, ngân sách và kế hoạch đầu tư Huyện
15 4451/UBND-KTN 29/12/2020 V/v Sở Tài chính hướng dẫn quản lý, điều hành công tác tài chính đối với các cơ sở giáo dục thuộc cấp huyện
16 4450/UBND-KTN 29/12/2020 V/v khắc phục Kết luận của Kiểm toán nhà nước khu vực IX, công tác quyết toán vốn công trình hoàn thành và xử lý các khoản nợ tạm ứng
17 4449/UBND-KTN 29/12/2020 V/v xác định giá giao nền Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành
18 4448/UBND-KTN 29/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện vốn Chương trình MQTG XD NTM năm 2020, đăng ký vốn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
19 4447/UBND-KTN 29/12/2020 V/v UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2020
20 4446/UBND-KTN 29/12/2020 V/v UBND Tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ