VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4203/UBND-KTN 08/12/2020 V/v khẩn trương xác định giá giao nền Khu tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, xã An Phú Thuận
2 4202/UBND-KTN 08/12/2020 Về việc tháo dỡ di dời vật kiến trúc, cây trồng trên phần đất thuộc Nhà nước quản lý do ông Châu Minh Hùng lấn chiếm, tại đường Nguyễn Văn Voi thuộc khóm Phú Hưng, thị trấn Cái Tàu Hạ
3 4201/UBND-KTN 08/12/2020 V/v Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bình Hưng đề nghị tiếp nhận hệ thống mạng đường ống và trạm cấp nước sạch nông thôn
4 4199/UBND-KTN 08/12/2020 V/v Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Huỳnh Văn Hai và bà Nguyễn Thị Gắn, xã Phú Hựu
5 4200/UBND-KTN 08/12/2020 V/v tham mưu cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ môi trường
6 4198/UBND-KTN 08/12/2020 V/v thông tin Dự án Trung tâm giới thiệu sản phẩm (VDH Mall) tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
7 4197/UBND-KTN 08/12/2020 V/v dự thảo văn bản
8 4196/UBND-NC 08/12/2020 V/v dự thảo văn bản
9 4195/UBND-NC 08/12/2020 V/v dự thảo văn bản
10 4194/UBND-KTN 08/12/2020 V/v rà soát các ô bao trên địa bàn huyện để đề xuất phân cấp đê sông
11 4192/UBND-KTN 08/12/2020 V/v tham mưu báo cáo xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
12 4191/UBND-KTN 08/12/2020 V/v cung cấp thông tin cho Công ty TNHH Emivest Feedmill nghiên cứu đầu tư
13 2433/VPUBND-NC 08/12/2020 V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 197/QĐ-SNV ngày 04/12/2020 của Sở Nội vụ Tỉnh
14 2432/VPUBND-VX 08/12/2020 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 07/12/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
15 2430/VPUBND-KTN 08/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011- 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2020
16 2431/VPUBND-VX 08/12/2020 V/v đăng ký chỉ tiêu đào tạo nghề nghiệp năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
17 2429/VPUBND-KTN 08/12/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ
18 2428/VPUBND-KTN 08/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 256/KHUBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
19 2427/VPUBND-NC 08/12/2020 V/v theo dõi, tham mưu thực hiện Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
20 2426/VPUBND-TH 08/12/2020 V/v thông tin báo cáo giải trình ý kiến cử tri trước kỳ họp lần thứ 17, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX