VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 263/KH-UBND 08/12/2020 Kế hoạch Rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Châu Thành
2 261/KH-UBND 08/12/2020 Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” huyện Châu Thành giai đoạn 2021-2025
3 262/KH-UBND 08/12/2020 Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành
4 4190/UBND-KTN 07/12/2020 V/v niêm yết, công khai Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
5 4186/UBND-KTN 07/12/2020 V/v chủ trương mua sắm máy Scan phục vụ công tác chuyên môn
6 4187/UBND-KTN 07/12/2020 V/v thông báo quyết toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ
7 4184/UBND-KTN 07/12/2020 V/v khẩn trương rà soát, tham mưu thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Cụm công nghiệp Tân Lập (lần 2)
8 4185/UBND-KTN 07/12/2020 V/v lập danh mục xin phân khai vốn thủy lợi phí, vốn hỗ trợ các xã nông thôn mới, vốn đầu tư phát triển cây xanh đô thị năm 2021
9 4183/UBND-KTN 07/12/2020 V/v khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của huyện Châu Thành
10 4182/UBND-KTN 07/12/2020 V/v thực hiện Kế hoạch 109/KHUBND ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
11 4181/UBND-KTN 07/12/2020 V/v triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Chắp cánh Sản phẩm OCOP và Đặc sản Đồng Tháp
12 4180/UBND-KTN 07/12/2020 V/v Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Hà Văn Chính, xã Hòa Tân
13 4178/UBND-KTN 07/12/2020 V/v thực hiện Quyết định của UBND Tỉnh điều chỉnh nội dung hỗ trợ Đề án khuyến công địa phương, phát triển ngành cơ khí tỉnh Đồng Tháp được hỗ trợ đợt 1 năm 2020
14 4179/UBND-KTN 07/12/2020 V/v triển khai giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi
15 4177/UBND-KTN 07/12/2020 Về việc triển khai giải pháp thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 4176/UBND-KTN 07/12/2020 V/v báo cáo kết quả rà soát lại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Châu Thành
17 4174/BCĐ 07/12/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch chuyên mục “Chính quyền đối thoại cùng nhân dân” qua sóng phát thanh năm 2021
18 4175/UBND-KTN 07/12/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch
19 4173/BCĐ 07/12/2020 V/v chuẩn bị nội dung thực hiện Chuyên mục đối thoại kỳ 27 năm 2020
20 4172/BCĐ 07/12/2020 V/v chuẩn bị nội dung thực hiện Chuyên mục đối thoại kỳ 26 năm 2020