VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 260/KH-UBND 07/12/2020 Kế hoạch thu - chi Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021 huyện Châu Thành
2 157/TTr-UBND 07/12/2020 Tờ trình về việc dự thảo Kế hoạch xây dựng và quảng bá hình ảnh địa phương kết hợp với phát triển du lịch đến cuối năm 2025
3 34/QĐ-UBND 07/12/2020 Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
4 4169/UBND-VX 04/12/2020 V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.
5 4168/UBND-NC 04/12/2020 V/v bổ sung nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo Nghị định 81
6 4167/UBND-NC 04/12/2020 V/v tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021
7 4165/UBND-KTN 04/12/2020 V/v hỗ trợ phối hợp chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1, qua xã An Khánh
8 4166/UBND-VX 04/12/2020 V/v triển khai thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” trên địa bàn Huyện.
9 4164/UBND-KT 04/12/2020 V/v thỏa thuận vị trí xây dựng trụ sở làm việc KBNN Châu Thành
10 4162/UBND-KTN 04/12/2020 Về việc xin ý kiến cho Công ty TNHH năng lượng STAR TECH đầu tư Phương án Xây dựng lò đốt rác tại bãi rác Phú Hựu, huyện Châu Thành
11 4160/UBND-KTN 04/12/2020 V/v phối hợp Truyền Tải Điện Miền Tây 2 – Công ty Truyền Tải Điện 4 chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ lưới điện cao áp năm 2020
12 4161/UBND-KTN 04/12/2020 V/v Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Liêu Thị Hà, xã Hòa Tân
13 4158/UBND-TH 04/12/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2020, đăng ký chỉ tiêu năm 2021
14 4159/UBND-KTN 04/12/2020 V/v đề xuất việc quản lý, sử dụng và khai thác đất công tại xã Phú Hựu
15 4157/UBND-KTN 04/12/2020 V/v tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
16 4156/UBND-KTN 04/12/2020 V/v thực hiện Quyết định số 117/QĐ-UBND-TL của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 14 năm 2021
17 4155/UBND-KTN 04/12/2020 V/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 207/KHUBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới
18 4154/UBND-KTN 04/12/2020 Về việc trả lời phiếu điều tra trực tuyến khảo sát sự thay đổi nhận thức về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp
19 4153/UBND-KTN 04/12/2020 V/v báo cáo tình hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 trên địa bàn huyện
20 4152/UBND-KTN 04/12/2020 V/v báo cáo tình hình quản lý và sử dụng viện trợ Phi chính phủ nước ngoài trong năm 2020 trên địa bàn huyện