VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản điều hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 4151/UBND-KT 04/12/2020 V/v sửa chữa cống sụp ngang đường Giồng Nổi, xã Hòa Tân
2 4150/UBND-KTN 04/12/2020 V/v lấy ý kiến Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nha Mân, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành
3 4149/UBND-KTN 04/12/2020 V/v báo cáo kết quả hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2020
4 4147/UBND-VX 04/12/2020 V/v tuyên truyền, vận động lao động tham dự Phiên giao dịch việc làm tháng 12/2020.
5 2402/VPUBND-NC 04/12/2020 V/v tham mưu, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 trên địa bàn Huyện
6 2401/VPUBND-CNTT 04/12/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
7 2399/VPUBND-NC 04/12/2020 V/v tham mưu thống kê số lượng trí thức có trình độ tiến sĩ trên địa bàn Huyện
8 2400/VPUBND-VX 04/12/2020 V/v triển khai các quy định về thi đua khen thưởng
9 1098/QĐ-UBND 04/12/2020 Quyết định Phê duyệt cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
10 1097/QĐ-UBND 04/12/2020 QĐ Về việc công nhận cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng hoàn thành dứt điểm công trình vệ sinh hộ gia đình” (ODF) năm 2020
11 1096/QĐ-UBND 04/12/2020 Quyết định Về việc cấp bổ sung kinh phí chi trả chế độ bảo trợ xã hội năm 2020 cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
12 259/KH-UBND 04/12/2020 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập lực lƣợng vũ trang Quân khu 9, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân
13 156/TTr-UBND 04/12/2020 Tờ trình về việc xin ý kiến thực hiện chuyên trang trên Báo Đồng Tháp Xuân Tân Sửu 2021 và đặt mua ấn phẩm Đồng Tháp Xưa và Nay, Báo Đồng Tháp Xuân Tân Sửu 2021
14 105/BC-VPUBND 04/12/2020 Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Huyện và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ 27/11/2020 đến 04/12/2020)
15 4124/UBND-KTN 03/12/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020 - 2024)
16 15/QĐ-UBND 04/12/2020 Quyết định về việc thu hồi Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
17 4146/UBND-KTN 03/12/2020 V/v kinh phí chi hỗ trợ bằng cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở các xã và ấp khóm năm 2020
18 4145/UBND-VX 03/12/2020 V/v phê duyệt danh mục tổ chức các Hội thi, Hội nghị tập huấn chuyên môn năm học 2020 - 2021.
19 4143/UBND-KT 03/12/2020 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư
20 4144/UBND-VX 04/12/2020 V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.